Priser

Här finner ni priser för rådgivning, avtal, föreläsningar etc.
För prisuppgift gällande något som inte framgår nedan skicka en förfrågan till info@hundjuristen.se.

Priserna som framgår är riktlinjer och kan variera beroende på ärendets karaktär.
Du kan således få en prisuppgift som skiljer mot angiven prislista.

Betalning sker i förskott, mot faktura, om inte annat framgår av uppdraget.
Avtalen får endast användas för det avtalade syftet och får inte spridas.
Hundjuristen skriver inga avtal som strider mot svensk lag.


Priserna gäller från och med 2024-04-02

AVTAL för Privatpersoner, Uppfödare, företag (priser inkl. moms om inget annat framgår)

Rådgivning / Konsultation

Inledande 15 minuters allmän rådgivning/konsultation är kostnadsfri. Därefter kostar rådgivning/konsultation 1550 kr per påbörjad timme.
1550 kr   

Fodervärdsavtal - STANDARDAVTAL

Ett standardavtal för fodervärdskap där uppfödare inte är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK).
1199 kr

Fodervärdsavtal - anpassat

Detta avtal skrivs på uppdrag av kund och med de speciella villkor och förutsättningar som kunden har. Avtal för fodervärdskap där uppfödaren inte är medlem i Svenska Kennelklubben (SKK)
Prisförfrågan

Köpeavtal/Avtal omplacering/
Avtal om ägarbyte-Standardavtal

Avtal för alla former av ägarbyte mellan privatpersoner. Gäller ej där en avtalspart är uppfödare. Standardavtal.
399 kr

Köpeavtal/Avtal om omplacering /Avtal om ägarbyte-anpassad

Avtal för alla former av ägarbyte, även där part är uppfödare. Anpassat efter kundens önskemål och förutsättningar. Observera att ett förbehåll att hunden ska återgå till överlåtaren i vissa fall inte är lagenligt och därmed inte kan avtalas om. 

Prisförfrågan

Avtal om hundpassning/ hundrastning - Standard

Avtal mellan privatpersoner för hundpassningstjänst eller hundrastning utan ekonomisk ersättning. Främst avtal mellan vänner för att minimera risk för ekonomiska diskussioner i händelse av olycka under passning/rastning.
499 kr

Avtal om hundpassning / hundrastning - Företag/organisation

Avtal om rastning/passning där ekonomisk ersättning utgår. Reglerar bland annat vad som ska gälla om hunden orsakar skada eller skadas. Anpassas efter verksamheten. Lämpligt för exempelvis hunddagis eller hundrastningsföretag. Köpare av avtal måste vara engagerad i processen. 
Prisförfrågan

Inackorderingsavtal - Standardavtal

För tillfällen då hunden ska inackorderas över en eller flera nätter, eller längre tidsperiod, hos en privatperson, utan ekonomisk ersättning. 
499 kr

Inackorderingsavtal - FöRETAG/organisation

För tillfällen då hunden inackorderas över en eller flera nätter, eller längre tidsperiod mot ekonomisk ersättning. I priset ingår 1 timmes anpassningar. Lämpligt för exempelvis hundpensionat. 

Prisförfrågan

Avtal om samägande - STANDARDAVTAL  

För två privatpersoner som vill äga hunden gemensamt. Reglerar kostnader och omsorg.
(Anpassat avtal + 899 kr)
499 kr

Avtal om samägande - Uppfödare/Företag

För två uppfödare eller företag/organisationer som vill äga hunden gemensamt. Gäller främst vid avelsdjur eller arbetande eller tävlande hundar
3999 kr ex. moms

Parningsavtal - STANDARDAVTAL

Reglerar vad som gäller mellan personer som äger hundar som ska paras. (Anpassat avtal + 899 kr)
649 kr


Fysiska möten

Vid fysiska möten tillkommer kostnader för resa (25 kr/mil), parkering etc. samt restidsersättning (200 kr/påbörjad halvtimme).

Avtal om hälsotester

Här regleras säljarens önskan att köparen/ägaren ska genomföra vissa hälsotester där säljaren förbinder sig att betala en viss summa för genomförda tester. Köparen/ägaren förbinder sig inte att genomföra testerna, men om denne vill få ersättning av säljaren ska denne presentera resultatet för säljaren.
399 kr

Avtal om metalbeskrivning och mentaltester

Här regleras säljarens önskan att köparen/ägaren ska genomföra vissa mentaltester/-beskrivningar där säljaren förbinder sig att betala en viss summa för genomförda tester. Köparen/ägaren förbinder sig inte att genomföra testerna, men om denne vill få ersättning av säljaren ska denne presentera resultatet för säljaren.
399 kr

ÖVRIGT (priser exkl. moms)

Föredrag/föreläsning (priser exkl. moms)

Innehållet anpassas efter målgrupp och era önskemål.

1 timme kväll/helg Online

+ valfri frågestund 30 min


1 timme vardag
ONLINE

+ valfri frågestund

Heldag helg

6 timmar + raster

Heldag vardag

6 timmar + raster

Halvdag helg dagtid

3,5 timme

Resa

25 kr/mil alt. reskostnad med annat färdmedel än bil.
Restidsersättning 200 kr per påbörjad halvtimme.

Avbokning

Avbokning inom 24 timmar debiteras 100 % av det fasta priset,
avbokning inom 7 dagar debiteras 50 % och
avbokning inom 14 dagar debiteras 20 %.
Vid all avbokning, oavsett tidpunkt, utgår en administrationsavgift, 250 kr.

Erbjudande