Vad kan Du få hjälp med gällande katter?

Avtal

Se till att upprätta ett avtal medan ni är överens. Gör man inte detta kan en tvist bli väldigt kostsam, ta lång tid och kan orsaka stora slitningar mellan parterna.
Det kan röra sig om exempelvis samägandeavtal, köpeavtal, fodervärdsavtal, avtal om djurpassning m.m.

Vårdnadstvist

Här kan man lätt hamna om man inte har upprättat avtal kring samägande, eller om ensamägande, av en katt. Utan avtal kan detta bli en lång och dyr process där man tyvärr kan hamna i en situation där ingen av parterna får behålla katten.

Skadad/sjuk katt

En skada kan lätt uppstå, men vem ska bekosta veterinärvård? Här kan det röra sig om en tvist med en privatperson som vägrar ersätta skadan (t.ex. om en hund har skadat katten) eller om försäkringsbolaget vägrar ersätta skadan. Det kan även röra sig om fall där veterinär har felbehandlat katten och orsakat den större lidande än nödvändigt eller ett djursjukhus som har tagit betalt för vård som inte är utförd.

Köp

Kring köp kan en hel rad frågetecken uppkomma. Det kan röra sig om köpeskilling/betalning, handpenning, dolda fel etc. Dessa frågor kan du få hjälp med.

Myndighetskontakt

Vi anmälan om vanvård hos Länsstyrelsen kan man behöva hjälp med yttrande och andra frågor.

Det som nämnts ovan och mycket mer kan Du få hjälp av Hundjuristen med.

Ärenden gällande katter

Självklart tar sig Hundjuristen även an ärenden gällande katter. Har du en katt-fråga, tveka inte att fråga!