Hundjuristen hjälper dig när du har frågor eller tvister kring ditt husdjur.

Målsättningen är att Du ska få den hjälp just Du behöver på ett sätt som passar Dig.

Inledande rådgivning via telefon eller mail är kostnadsfri.
Då har Du möjlighet att få ett första förslag på hur vi kan gå vidare i ditt ärende.

I det fall Hundjuristen skall titta specifikt på ditt ärende så betalar du per påbörjad timme.

Hundjuristen är helt fristående från andra organisationer och bolag.

Utebliven medverkan och avbokning

Vid bokat telefonsamtal, onlinemöte eller  fysiskt möte med Hundjuristen kommer du att faktureras för en påbörjad timme eller mer, beroende på hur lång tid som är bokat.
Om du uteblir från det bokade samtalet faktureras du för en full timme. Avbokar du tiden inom 24 timmar faktureras du 80% av timarvodet. Avbokar du tidigare än så faktureras du 35% av timarvodet.

Nyheter

Har du en verksamhet där det rör sig mycket hundfolk? Har du en plats för annonsering? Skriv ut detta annonsblad och sätt upp på din anslagstavla för att informera dina kunder om Hundjuristen.

Information

Hundjuristen säljer avtal och avtalsmallar för olika typer av avtalsförhållanden. Hundjuristen kan exempelvis hjälpa till att författa ett överlåtelseavtal eller ett avtal för hunddagis. Hundjuristen säljer avtalsmallar men kan tyvärr inte kontrollera att dessa används på rätt sätt. Däremot är Hundjuristen alltid tydlig med att för uppfödare som är medlemmar i SKK skall SKKs avtal alltid användas. För medlemmar i SKK skall alltid SKKs grundregler följas.