HUND

Områden

 • Avtal - t.ex. samägandeavtal, köpeavtal, fodervärdsavtal, avtal om djurpassning m.m.
 • Vårdnadstvist av djur
 • Skadat djur - tvist med annan privatperson

 • Skadat eller sjukt djur - tvist med försäkringsbolag
 • Sjukt djur - tvist med uppfödare eller säljare
 • Tvist kring köpeskilling

 • Felbehandlat djur - tvist med veterinär/djursjukhus
 • Vanvårdat djur - kontakt med Polisen/Länsstyrelsen
 • Disciplinärende eller andra ärenden hos SKK eller SBK eller liknande part

 • Kontakt med Polisen gällande t.ex. föreläggande om munkorg etc.
 • Föreningsfrågor
 • Övriga tvister och frågor

Föreläsningar

Jag kan även komma ut till er förening, klubb, kurslokal eller liknande och hålla föreläsning inom ämnet hundjuridik.
Föreläsningen kan utformas enligt era önskemål och till ett fast pris, beroende på antal deltagare och innehåll.