HUND

Områden

 • Avtal - t.ex. samägandeavtal, köpeavtal, fodervärdsavtal, avtal om djurpassning m.m.
 • Vårdnadstvist av djur - endast konsultation
 • Skadat djur - tvist med annan privatperson - endast konsultation

 • Skadat eller sjukt djur - tvist med försäkringsbolag - endast konsultation
 • Sjukt djur - tvist med uppfödare eller säljare - endast konsultation
 • Tvist kring köpeskilling - endast konsultation

 • Felbehandlat djur - tvist med veterinär/djursjukhus - endast konsultation
 • Vanvårdat djur - kontakt med Polisen/Länsstyrelsen - endast konsultation
 • Disciplinärende eller andra ärenden hos SKK eller SBK eller liknande part - endast konsultation

 • Kontakt med myndigheter gällande t.ex. föreläggande om munkorg etc. - endast konsultation
 • Föreningsfrågor
 • Övriga tvister och frågor

Föreläsningar

Jag kan även komma ut till er förening, klubb, kurslokal eller liknande och hålla föreläsning inom ämnet hundjuridik.
Föreläsningen kan utformas enligt era önskemål och till ett fast pris, beroende på antal deltagare och innehåll.