Häst

Hundjuristen tar sig även an ärenden kring häst - dock ej tävlingshästar. 

Det kan röra sig om exempelvis
- köprättsliga frågor
- avtal om köp, fodervärdskap, stallplats, samägande o.s.v.
- felbehandlad häst hos veterinär
- häst som skadats av hund

Kontakta Hundjuristen för offert kring hästfrågor.